כניסה

אתר מותאם עבור ארגון "איתן - כל אחד יכול"

מספר הפרויקט:

160107

שמות הסטודנטים המציגים:

דנה הימן, שיר ליבל ומור אייזנברג

שם הפרויקט:

אתר מותאם עבור ארגון "איתן - כל אחד יכול"

שם המנחה:

ד"ר אילן קירש

שם הסדנה:

אינטרנט

תקציר הפרויקט:

קצת על "איתן"..
"איתן" הינו ארגון ששם לו למטרה להעצים אנשים עם צרכים מיוחדים באמצעות אימוני כושר מקצועיים. זהו רעיון חברתי שהחל לרקום עור וגידים החל מאוגוסט 2015 וכיום שותפים לו מאמנים מוסמכים ואנשי טיפול בכירים בעולם הצרכים המיוחדים והכושר הגופני וכמובן חניכים ברחבי הארץ.


כחלק עיקרי מהתפתחות הארגון היה קיים צורך באתר מותאם שישמש כערוץ קשר בין שלושת הגורמים העיקריים בו: החניכים, הוריהם והמאמנים.


האתר מאחד את שתי מטרות העל של "איתן":
מבחינה חברתית - האתר מהווה ממשק להיכרויות וליצירת קשרים חברתיים, ומשתמש באלגוריתם "שידוך יציב" המתבסס על הנתונים האישיים של החניכים ותחומי העניין שלהם.
ומבחינה מקצועית - האתר מהווה ממשק לניהול האימונים, שכולל ניהול לו"ז ובניית תכנית אימונים אישית.


כלים וטכנולוגיות בהם השתמשנו:
צד השרת כולל דפים המשלבים HTML ,CSS, JQuery, Bootstrap, JavaScript. כל המידע על משתמשי האתר מאוחסן בבסיס נתונים SQL server. צד הלקוח כתוב ב-C#.