כניסה

FollowMe Protocol

מספר הפרויקט:

170603

שמות הסטודנטים המציגים:

דריה פרס ופבל שיינפלד

שם הפרויקט:

FollowMe Protocol

שם המנחה:

מר אמיר קירש

שם הסדנה:

יצירת מוצר תוכנה

תקציר הפרויקט:

התחום של כלי רכב אוטונומיים הולך וצובר תאוצה. בעתיד מכוניות, משאיות ואוטובוסים ייסעו מרחק רב ללא התערבות של נהג או ללא נהג נוכח כלל. נסיעה אוטונומית מאפשרת לחסוך בזמן הנהג, בין אם הוא נוכח ויכול לבצע פעולות אחרות ובין אם הוא אינו נוכח ברכב כלל (למשל - משאיות ללא נהג), לשפר את בטיחות הנסיעה ולחסוך בצריכת הדלק.

אחד הנושאים הנחקרים בתחום התחבורה האוטונומית הינו פרוטוקול לתיאום בין כלי רכב ליצירת שיירות (נושא שנקרא בתחום המקצועי של תחבורה אוטונומית בשם Platoon). במסגרת הסדנה פיתחנו פרוטוקול לתקשורת בין כלי רכב לשרת ניתוב מרכזי ובין כלי רכב סמוכים. הפרוטוקול מאפשר לכלי רכב להתקרב למרחק מינימלי תוך כדי נסיעה, לנצל את ההתנגדות האוויר הנמוכה וליהנות מחיסכון של עד 10% בצריכת הדלק. הפרוטוקול מסתמך על Data Sharding מבוסס Geo-Position, מאפשר פיזור עומסים אוטומטי, חיבור וניתוק של כלי רכב משיירה בהתאם למסלולי הנסיעה, התמודדות עם ניתוק קשר בין כלי רכב וכן התמודדות עם נושאי אבטחת מידע.

על מנת להדגים את ישימות הפרוטוקול פיתחנו סימולציה אשר מציגה הדגמה של הסעת כלי רכב באמצעות הפרוטוקול על פני Google Maps.