כניסה

מזכירות בית- הספר למדעי המחשב:

טלפון: 03-6803322
פקס: 03-6803342
Email: compsec@mta.ac.il

 

ייעוץ ורישום ללימודי תואר ראשון

טלפון: 6086* שלוחה 1

מייל: mirsham1@mta.ac.il